Privacybeleid

Bagnole verbindt zich ertoe dat de verzameling en verwerking van uw gegevens, uitgevoerd vanaf de website https://bagnole-brasserie.be/, in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten ervan. We beperken de verzameling van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (gegevensminimalisering) en geven met name aan:

 • wat zijn de doeleinden van het verzamelen van deze gegevens (doeleinden);
 • of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw verzoek;
 • wie er kennis van kan nemen (alleen Bagnole in principe, tenzij anders vermeld in het formulier wanneer doorgifte aan een derde partij nodig is voor de behandeling van uw verzoek);
 • uw rechten en vrijheden en hoe u deze kunt uitoefenen bij Bagnole.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer:

 • u bezoekt onze website die gebruik maakt van cookies;
 • u zich abonneert op onze nieuwsbrief;
 • u contact opneemt met de klantenservice via elk communicatiemiddel dat u ter beschikking is gesteld, zoals e-mail, instant messaging, enz.;
 • u vult een informatieformulier in, vragenlijsten op onze website.

Deze persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de diensten die op de website van Bagnole worden aangeboden, worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen Bagnole in staat om de ontvangen verzoeken te beheren in zijn informatiesystemen..

Voor alle informatie of uitoefening van uw rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden beheerd door Bagnole, kunt u contact met ons opnemen:

 • via privacy@chou.be
 • of per aangetekende brief vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Bagnole Brasserie, 11, parc du Cinquantenaire, 1000 Brussel

U ontvangt binnen 30 werkdagen een reactie van ons.

U kunt de dossierverantwoordelijke rechtstreeks vragen of hij informatie over u heeft en ons vragen al deze gegevens aan u mee te delen. Door het uitoefenen van het inzagerecht is het mogelijk de juistheid van de gegevens te controleren en zo nodig te laten corrigeren of wissen.

U kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste informatie over u. Het recht op rectificatie is een aanvulling op het recht op inzage. Het helpt voorkomen dat een organisatie valse informatie over u verwerkt of verspreidt.

U kunt zich om legitieme redenen verzetten tegen het verschijnen in een bestand. In termen van prospectie, in het bijzonder commerciële, kan dit recht worden uitgeoefend zonder een legitieme reden te hoeven rechtvaardigen. U kunt bezwaar maken tegen de verspreiding, verzending of opslag van uw gegevens.

Wat is een koekje?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden geïnstalleerd wanneer u deze website bezoekt.

Doel van cookies

We gebruiken cookies om statistieken van bezoeken aan onze site te meten.

Ons gebruik van cookies

We gebruiken cookies om:

 • Identificeer je wanneer je verbinding maakt met deze website
 • Statistieken (publieksonderzoek) via Google Analytics

Informatie verzameld via cookies

Cookies helpen ons informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt, maar we slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op in onze cookiegegevens over u. We slaan alleen een unieke sessie-ID op die ons helpt bij het vinden van een gebruikersprofiel en uw voorkeuren bij uw volgende bezoek.

Soorten cookies

 • Sessiecookies: dit soort cookies worden tijdens een browsesessie tijdelijk op uw computer of apparaat opgeslagen. Ze worden aan het einde van de browsersessie van uw computer of apparaat gewist.
 • Permanente cookies: dit soort cookies blijven langer op uw computer staan. Permanente cookies helpen ons u te herkennen wanneer we moeten weten wie u bent voor meer dan één browsersessie.

Cookiebeheer

Het menu van de meeste browsers heeft opties waarmee u uw cookies kunt beheren door uw cookie-instellingen aan te passen of te configureren. Over het algemeen biedt de browser u de mogelijkheid:

 • uw cookies weergeven;
 • Sta cookies toe;
 • om alle cookies uit te schakelen, of alleen specifieke cookies;
 • om alle cookies uit te schakelen, of alleen specifieke cookies;
 • om cookies te blokkeren;
 • op de hoogte worden gehouden wanneer u een cookie ontvangt.

Weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

 • Onder Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.
 • In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.
 • Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren.
 • In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op voorkeuren. In het tabblad ‘privacy’ kunt u cookies blokkeren.

Aanvullende informatie over cookies

Voor meer informatie over cookies nodigen wij u uit om de pagina van de Autoriteit voor Gegevensbescherming te raadplegen: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/themes/internet/cookies

We doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Onze site is beveiligd door het HTTPS-protocol en de uitgewisselde informatie is versleuteld.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De gegevens die hierdoor worden gegenereerd, hebben betrekking op uw gebruik van de site (inclusief uw IP-adres). Deze gegevens worden door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over site-activiteit op te stellen. Voor meer informatie over de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics kunt u het volgende adres bezoeken: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?sjid=17406417490201096515-EU#info_for_visitors

Als u als bezoeker van onze website bent ingelogd op Facebook, wordt een niet-persoonlijk en niet-omkeerbaar controlecijfer van uw gebruikersgegevens naar Facebook gestuurd voor analyse- en marketingdoeleinden. U kunt meer informatie vinden over het doel van deze gegevensverzameling, verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals opties voor het aanpassen van uw privacyinstellingen, op het volgende adres: https://www.facebook.com/privacy/center